4 czerwca 2024

III – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w III – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Leoncin z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Leoncin do wystawienia weksla własnego „in blanco” .
6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Leoncin.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Dominiak

Dodaj komentarz