18 lutego 2022

L –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w L –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 23 lutego 2022 r. godz. 9.00 w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz