9 maja 2022

LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 13 maja 2022 r. godz. 10.00 w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz Publiczną do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego.
6. Uchwał w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2022 roku.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz