20 lipca 2022

LVIII – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.15 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVI -zwyczajnej i LVII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
8. Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Górkach oraz uchwalenia Statutu.
9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2022/2023.
10. Uchwała w sprawie skargi na radnego Rady Gminy Leoncin Pana Marka Rzeźnika.
11. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za wywóz ścieków beczkowozem asenizacyjnym.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/275/22 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
13. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Sprawy organizacyjne i bieżące.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.15 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVI -zwyczajnej i LVII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
8. Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Górkach oraz uchwalenia Statutu.
9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2022/2023.
10. Uchwała w sprawie skargi na radnego Rady Gminy Leoncin Pana Marka Rzeźnika.
11. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za wywóz ścieków beczkowozem asenizacyjnym.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/275/22 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
13. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Sprawy organizacyjne i bieżące.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz