25 sierpnia 2022

LX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVIII -zwyczajnej i LIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
8. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Sprawy organizacyjne i bieżące.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz