20 września 2022

LXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 26 września 2022 r. godz. 9.00 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz