28 października 2022

LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin,

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 3 listopada 2022 r. godz. 1400 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz