20 kwietnia 2023

LXXII – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 24 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023.
4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
7. Uchwała w sprawie skargi na Wójta Gminy Leoncin.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz