26 kwietnia 2023

LXXIII – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 26 kwietnia 2023 r. godz. 19.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie skargi na Wójta Gminy Leoncin.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz