3 października 2023

LXXIX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam obrad LXXIX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 11 października 2023r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXVIII -zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli: Kontrola kompleksowa Gospodarki Odpadami
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Nowodworskiego.
8. Uchwała w sprawie udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
11. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
12. Interpelacje i zapytania: Zapytanie Radnej Pani Ewy Gruszki w sprawie półkolonii letnich w Gminie Leoncin..
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Sprawy organizacyjne i bieżące.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz