26 lipca 2023

LXXVII – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXVII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 3 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi/wniosku na działania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz