31 sierpnia 2023

LXXVIII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 07 września 2023 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXV -zwyczajnej oraz LXXVI i LXXVII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski nr działki 464/1.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski nr działki 464/9.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin zaliczanych do sektora finansów publicznych.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
13. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Sprawy organizacyjne i bieżące.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz