27 grudnia 2023

LXXXIV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXIV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 29 grudnia 2023 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz