15 lutego 2024

LXXXVII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXIII -zwyczajnej, LXXXIV- nadzwyczajnej LXXXV- nadzwyczajnej, LXXXVI-nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leoncin, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.
10. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie.
11. Uchwała w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie.
12. Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Leoncin.
13. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Sprawy organizacyjne i bieżące: Plan Pracy Rady na rok 2024.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

 

Dodaj komentarz