18 marca 2024

LXXXVIII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXVII -zwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli: Kontrola kompleksowa dot: Punktu Przedszkolnego – Adaś i Ola idą do przedszkola.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Gniewniewice, gmina Leoncin.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Grochale, gmina Leoncin.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ośniki, gmina Leoncin.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Leoncin.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Gminy Leoncin.
14. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie.
15. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Protokół z komisji wyjazdowej z dnia 13.03.24r
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Sprawy organizacyjne i bieżące. Podziękowanie za współpracę w obecnej kadencji.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

 

Dodaj komentarz