18 marca 2022

Nadawanie numeru PESEL

Obywatele Ukrainy!

Uprzejmie informujemy, że przed nadaniem numeru PESEL, należy wypełnić wniosek (drukowanymi literami) znajdujący się przy wejściu do Urzędu oraz wykonać fotografię w pokoju nr 7 (bezpłatnie).

Składanie wniosków w godz. 8-15.

 

Шановні громадяни України! 

Повідомляємо, що перед наданням номера PESEL (ідентифікаційного номера) необхідно заповнити заявку (друкованими літерами), яка знаходиться біля входу до Офісу, та зробити фото в кімнаті № 7 (безкоштовно).

Подача заявок відбувається з 8:00 до 15:00.

 

Dodaj komentarz