Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art.8 ustawy z...

Kolejna tura zapisów – nadawanie PESEL

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 8 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy kolejną turę zapisów na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. Zapisy prowadzone są osobiście w pok. nr 12 lub telefonicznie...

Nadawanie numerów PESEL

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

Urząd Gminy Leoncin informuje, iż od dnia 22.03.2022 r. będą prowadzone zapisy dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL. Osobiście w pokoju nr 12 lub pod numerami telefonu...

Nadawanie numeru PESEL

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

Obywatele Ukrainy! Uprzejmie informujemy, że przed nadaniem numeru PESEL, należy wypełnić wniosek (drukowanymi literami) znajdujący się przy wejściu do Urzędu oraz wykonać fotografię w pokoju nr 7 (bezpłatnie). Składanie wniosków...

Nadawanie numeru PESEL

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

W środę (16 marca) w Urzędzie Gminy Leoncin ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak...

Dzieci z Ukrainy rozpoczynają naukę

Kategorie: Polecane Pomagamy Ukrainie

W poniedziałek 14 marca, odbyło się spotkanie rodziców i opiekunów dzieci, które mogą uczęszczać do szkoły w Leoncinie. Frekwencja przerosła przewidywania samorządu, na dzień spotkania było zapisanych 10 dzieci, a...