16 marca 2022

Nadawanie numeru PESEL

W środę (16 marca) w Urzędzie Gminy Leoncin ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, będą mogli zostać nie tylko beneficjentami programu 500 plus. Przysługiwać im będzie także, m.in. prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać uchodźcy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Procedura nie dotyczy jednak wszystkich obywateli Ukrainy, a jedynie tych, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z terytorium swojej ojczyzny. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru Pesel jest podobna jak
w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i złożenie odcisków palców.

Dokumenty, które będą podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to m.in.:

  • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika  organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod  rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska,
  • fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju. Wykonanie na miejscu w Urzędzie Gminy pok. Nr. 7,
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

Dodaj komentarz