18 lutego 2022

Posiedzeneu Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie naprawy drogi gminnej na terenie gminy Leoncin
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz