1 grudnia 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 02 grudnia 2021 roku o godz. 10:15 w Klubie Senior (budynek po policji) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

Opiniowanie materiałów pod obrady– zwyczajnej sesji Rady Gminy.
– w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 r.
– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
– Odczytanie opinii w sprawie Budżetu na rok 2022 i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komisji Technicznej
– Przygotowanie opinii.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz