12 grudnia 2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Opracowanie planu komisji na 2024 rok.
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz