19 października 2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2021 roku o godz. 10.00

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Kontrola dot: Szkoła Podstawowa w Głusku
a) Struktura organizacyjna 2019/2020
b) Ilość klas.
c) Wydatki i dochody
d) Potrzeby szkoły.
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz