7 grudnia 2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Kontrola Samorządowego Zakładu Budżetowego- problemowa
4. Opracowanie planu komisji na 2022 rok.
5. Sprawy organizacyjne i bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Kalisz

Dodaj komentarz