16 lutego 2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2022 roku o godz. 10:00  w pok. 15 w Leoncinie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie  porządku .
  3. Kontrola  Gospodarki Odpadami – problemowa
  4. Podpisanie protokołu dot. Kontrola Samorządowego Zakładu Budżetowego- problemowa
  5. Sprawy organizacyjne i bieżące.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Kalisz

Dodaj komentarz