20 lipca 2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 12:00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Kontrola Opieki Społecznej- problemowa
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz