14 września 2022

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 10.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Kontrola Szkoły Podstawowej w Leoncinie- problemowa
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz