19 maja 2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 8.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta – w sprawie nielegalnej wycinki drzew.
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Gruszka

Dodaj komentarz