16 marca 2022

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 11.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ulicy Słonecznej przy ul Partyzantów
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Gruszka

Dodaj komentarz