20 lipca 2022

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 8.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Rozpatrzenie skargi na radnego Pana Marka Rzeźnika
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Dodaj komentarz