12 kwietnia 2023

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Leoncin
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Komuda

Dodaj komentarz