4 września 2023

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 06 września 2023 r. godz. 13.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- LXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski nr działki 464/1.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski nr działki 464/9.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin zaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku.
9. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz