25 listopada 2020

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Opiniowanie materiałów pod obrady– zwyczajnej sesji Rady Gminy.
– w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 r.
– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz