12 kwietnia 2022

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Wniosek w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Polesie c.d.
4. Wniosek w sprawie wniosku o nabycie gruntu.
5. Wniosek w sprawie Działki 222/6 Nowe Grochale.
6. Wniosek w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody.
7. Sprawy organizacyjne i bieżące.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz