21 kwietnia 2022

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Wniosek w sprawie Działki 222/6 Nowe Grochale c.d.
4. Kontrola stanu dróg.
5. Sprawy organizacyjne i bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz