28 czerwca 2021

Wotum zaufania i absolutorium udzielone wójtowi jednogłośnie

W środę 23 maja 2021 roku na XXXVIII zwyczajnej sesji, Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Adamowi Mirosławowi Krawczakowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Absolutorium poprzedziło wotum zaufania po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy”. Przygotowanie i przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek ciążący na organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Raport stanowi podstawę debaty na forum rady, w której mogą brać udział także mieszkańcy. XXXVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Leoncin to potwierdzenie dobrej współpracy Rady Gminy z Wójtem oraz dobrego wyniku finansowego Gminy. Jakie następne inwestycje planowane są w gminie? Lista jest długa – budowa sali gimnastycznej przy szkole w Głusku, budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Górkach, wodociąg w Secyminie Polskim czy budowa dróg gminnych w Zamościu, Krubiczewie i Grochalach.

Dodaj komentarz