22 marca 2021

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 24 marca 2021 r. godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wincentówka
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowa Mała Wieś.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski- nr 106
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski- nr 96/2
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stare Grochale
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz