9 października 2023

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 10 października 2023 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- LXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Nowodworskiego.
7. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz