25 marca 2024

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 25 marca 2024 r. godz. 10.00 w GOK-U w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- LXXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Gniewniewice, gmina Leoncin.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Grochale, gmina Leoncin.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ośniki, gmina Leoncin.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Leoncin.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Gminy Leoncin.
10. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Leoncinie.
11. Protokół z komisji wyjazdowej z dnia 13.03.24r.
12. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz