27 sierpnia 2021

XLI –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLI –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 w Klubie Senior+ obok GOK-u w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
  5. Uchwała w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teofile, gmina Leoncin.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz