30 listopada 2021

XLIV sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 24 listopada 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XLIV zwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

– zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
– przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok.
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
– obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin.
– ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „ Klub Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025
– wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin.

Na sesji odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku odznaczenia wraz z listem od Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymało 6 par z terenu Gminy Leoncin, które zawarły związek małżeński ponad 50 lat temu. Gratulujemy.

Dodaj komentarz