1 grudnia 2021

XLV –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLV –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin,
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 02 grudnia 2021 r. godz. 10:00 w Senior Wigor (po policji) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin, a Gminą Czosnów w zakresie publicznego transportu zbiorowego
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz