21 stycznia 2022

XLVIII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLVIII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 24 stycznia 2022 r. godz. 8:30 w Senior Wigor (budynek po policji) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz