9 stycznia 2020

XX –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XX –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin,  która odbędzie się 15 stycznia 2020 r. godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Leoncinie w pok. Nr 5: z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

 Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz