20 stycznia 2020

XXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII-zwyczajnej, XIX- nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029
8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Leoncin z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów
9. Uchwała w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
10. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Górkach.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości
12. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawy organizacyjne i bieżące.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz