1 lutego 2021

XXXIII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin,  która odbędzie się 03 lutego 2021 r. godz. 1000 w Senior Wigor (budynek po policji) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz