24 marca 2021

XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 24 marca 2021 r. w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie m. Wincentówek
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowa Mała Wieś.
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski – nr 106
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski – nr 96/2
– w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stare Grochale
24 lutego 2021 r. w Senior Wigor w Leoncinie odbyła się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
W środę 3 lutego 2021 r w Senior Wigor w Leoncinie odbyła się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.

Dodaj komentarz