16 marca 2021

XXXV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI-zwyczajnej i XXXII,XXXIII, XXXIV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2020 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wincentówka
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowa Mała Wieś.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski -nr 106
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Secymin Polski – nr 96/2
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stare Grochale
14. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Sprawy organizacyjne i bieżące.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz