9 lutego 2024

UWAGA ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW

UWAGA ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW

Urząd Gminy w Leoncinie informuje, że ulega zmianie numer rachunku bankowego dotyczący należności podatkowych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Leoncin.

Rachunek dochodów Urzędu Gminy Leoncin właściwy do wnoszenia opłat z tytułu podatków: 46 8011 0008 0040 0409 2142 0029

Rachunek dochodów Urzędu Gminy Leoncin właściwy do wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Leoncin (opłaty za śmieci): 35 8011 0008 0040 0409 2142 0033

Prosimy o regulowanie należności na nowe rachunki bankowe według właściwego tytułu.

Dodaj komentarz