XLI –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLI –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 w Klubie Senior+ obok GOK-u w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie...

Będzie chodnik w Nowych i Starych Grochalach

Kategorie: Polecane

Blisko 2,5 km chodnika to efekt umowy jaka w środę 25 sierpnia br. została podpisana w Leoncinie. Stronami mowy są: Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie –...

Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja

Kategorie: Narodowy Spis Powszechny Polecane

Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak i dziś, celem było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby potem prowadzić skuteczne działania wspierające...

Szabat Szalom – Kolacja szabasowa

Kategorie: Polecane

Od 2014 roku Gmina Leoncin gości Festiwal Singera. W tym roku po rocznej przerwie, w ramach XVIII edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście znów mogli uczestniczyć w...

Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!

Kategorie: Narodowy Spis Powszechny Polecane

Narodowy Spis Powszechny 2021 to jedyne badanie, które pozwoli poznać liczbę osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich sytuację życiową. Aby ułatwić im udział w spisie, przygotowano szereg udogodnień: wsparcie tłumaczy Polskiego...

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Kategorie: Narodowy Spis Powszechny Polecane

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności...