22 lutego 2021

XXXIV –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIV –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 24 lutego 2021 r. godz. 10.00 w Senior Wigor (budynek po policji) w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz